Ayaz Coşkun Sigorta

Montaj Tüm Riskler Sigortası

Sizi Korur.Montaj Tüm Riskler Sigortası

Montaj sırasında yapılan yanlış bir işlem işlerinizin aksamasına neden olabilir. Bu aksaklık sadece ekipmanlarınıza zarar vermekle kalmaz beklenmedik mali kayıplara da sebep olabilir. Bu gibi durumlara karşı hazırlıklı olmak için siz de Ayaz Coşkun Sigorta’dan Montaj Tüm Riskler Sigortası (EAR) yaptırın, işletmenizin geleceğini, ani ve beklenmedik risklere karşı, tek bir ürünle koruma altına alın.

Teminatlar

Geçici şantiye tesisleri
Üçüncü şahıs mali sorumluluk
İş makineleri
Enkaz kaldırma masrafları
Ekspres nakliye, fazla mesai, tatil ücretleri ve zamları
Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör
Mevcut bina ve tesisler
Genişletilmiş bakım devresi
Dört haftayı geçen tecrübe (test) devresi

Sıkça Sorulan Sorular

Montaj Sigortası (EAR), bir montaj projesinin gerçekleştirilmesi esnasında; o ana kadar gerçekleştirilmiş işler ile daha sonraki aşamalarda gerçekleştirilecek kısımlar için o anda şantiye sahasında bulunan hazırlık malzemelerin veya ilgili montaj ekipmanlarının, iş makinelerinin başına gelebilecek ani ve beklenmedik her türlü hasarı kapsayan birer Tüm Riskler (All Risks) sigortasıdır. Teminat süresi, montaj malzemelerinin montaj alanına indiği andan itibaren başlar ve montajı biten makinelerin testi tamamlanarak işletime alınması ile sona erer. Bu süre zarfında, teknik nedenler dolayısıyla veya insan kaynaklı birçok maddi hasar meydana gelebilir. MAPFRE SİGORTA Montaj Tüm Riskler Sigortası, makine ve teçhizatınızın montajları esnasında veya montaj sonrası testleri sırasında, oluşabilecek ani ve beklenmedik her türlü riski teminat altına alır.

Montaj Sigortası ile sigortalanabilecek montaj işleri nelerdir?

İşletmeye alınmak üzere montajları yapılacak olan makine ve ekipmanlar bu sigorta türü ile teminat altına alınabilir. Montaj konusu makineler mekanik veya elektronik olabilir. Ayrıca bina içi elektrik, boru, ısıtma-havalandırma tesisatı ile elektrik ve boru iletim hatları vb. montaj işleri de bu ürün ile teminat altına alınabilir. Uygulama alanı çok geniş olan bu sigorta türüyle, montaj işleri nedeniyle doğabilecek inşaat işlerinin dahi, teminat altına alınması mümkündür.

Size en yakın acentemize uğrayarak, soru formumuzu doldurmanızı ve montaj sigortası için gerekli evrakları (proje dokümanları, vb.) iletmenize takiben, uzman ekiplerimizce analiz edilerek değerlendirme sonucu size en kısa sürede bildirilir.

İşveren (Projenin Genel Sahibi): Sigortalı şantiye sahasını sağlayan ve çoğu kez planlama aşamasında bulunan ve bazı projelerde malzemeyi sağlayan taraftır. Asıl menfaat sahibi işverendir. Ana Müteahhit: İşveren tarafından görevlendirilen ve tüm projenin inşaat ve/veya montaj işlerinden sorumlu, işlerin bir kısmını taşeronlara devredebilen taraftır. Sigorta Ettiren, ana müteahhittir. Tali Müteahhit (Taşeronlar): Bir inşaat ve/veya montaj işinin tamamını (anahtar teslimi) veya bir kısmını üstlenen ve direkt olarak işveren veya ana müteahhit tarafından görevlendirilen taraftır.

Şantiye sahasına ilk ihzarat kaleminin inmesi ile sigorta başlar. Daha sonra işlerin tamamlanıp işverene teslimi ile sigorta sona erer. EAR Sigortalarında ayrıca 4 haftalık test tecrübe devresi teminata dahildir. Bazı durumlarda taahhüt edilen işlerin tamamını müteahhit firma teslim edemez. Ancak bu tamamlanmamış kısımlar, inşaat veya montaj projesinin kullanılmaya başlanmasını veya işletime alınmasını etkilemeyecek detayda işlerdir (kalorifer kazanlarının bağlantıları gibi). Böylesi bir durumda eğer sigortalının görevlendirdiği kontrol mühendisleri uygun görür ve inşaat sözleşmesinde bu durum ile ilgili bir hüküm varsa; o halde geçici kabul yapılır. Bu arada müteahhit kalan işlerini tamamlar ve kesin kabule gidilir.

Montaj sigortalarında sigorta bedeli; işin bittiği andaki bedel üzerinden tespit edilmelidir. Yani sigorta bedeli; proje bedelidir. Bedel konusu çoğu zaman karmaşıklığa neden olabilmektedir. Karmaşıklığı önlemek için, sigorta bedeli belirlenirken ihale bedeli dikkate alınabilir. Ancak uzun süreli poliçelerde bu bedel zaman içinde yetersiz kalabilmekte ve enflasyona yenik düşebilmektedir. Bu nedenle; büyük inşaat projelerinin eksik sigorta riskine karşı korunabilmesi için döviz bazında sigorta yapmak her zaman doğru bir yöntem olabilir.

Yangın, yıldırım, infilak, söndürme esnasındaki hasarlar Sel, su baskını, yağmur, kar, deniz dalgaları Uçak çarpması, uçaktan düşen parçalar Fırtına Deprem Toprak kayması, toprak çökmesi, kaya düşmesi Hırsızlık, hırsızlığa teşebbüs İnsan kaynaklı hasarlar (dikkatsizlik, ihmal vb.) Elektriksel hasarlar (kısa devre, şerare, ark vb.) İşletme kazaları

Üçüncü şahıs mali mesuliyet İnşaat/montaj iş makineleri Enkaz kaldırma Geçici şantiye tesisleri ve ekipmanları Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve terör Ekspres nakliye, fazla mesai, tatil ücret ve zamları Uzatılmış bakım devresi

İnşaat ve/veya montaj işlerindeki taraflar dışında kalan üçüncü şahısların canları veya mallarına gelebilecek hasarları temin eder (Örneğin; şantiyenin önünden geçmekte olan bir vatandaş, şantiye sahasına izinsiz giren bir çocuk, inşaatın hemen yakınına park edilmiş bir araç vb.). Burada açıkça belirtilmelidir ki, bu teminat inşaat ve montaj işlerinde çalışan veya görev alan ikinci şahısları kapsamaz. Çalışanlar sadece yıllık olarak tanzim edilen İşveren Mali Mesuliyet Sigortası poliçesi ile teminat kapsamı altına alınabilir.

İnşaat ve/veya montaj sahasında bulunan sabit veya hareketli iş makinelerinin başına gelebilecek ve montaj sigortaları kapsamına giren bir neden sonucu oluşan hasarları temin eder. Bu teminatı Makine Kırılması Sigortası ile karıştırmamak gereklidir. Zira Makine Kırılması makinenin çalışmasını ve mekanik hasarlarını kapsar. Ancak iş makineleri ek teminatı mekanik arızaları değil; sadece fiziki hasarları (sel, yangın, hırsızlık vb.) kapsar. Bu teminat küçük el aletleri, motorlar, kablo ve halatlar, iskeleler için değil; ekskavatör (kepçe), dozer, kule vinç, silindir, asfaltlama gibi makinelere verilir.

İnşaat ve/veya montaj işleri esnasında bir kalıp çökerse; bu çökme sonucu oluşan enkazın kaldırılması için de Sigortalı ayrı bir masraf yapması gerekir ya da bu enkaz sel su baskını sonucu suyun taşıdığı mil ve toprak olabilir. İşte bu masrafların karşılanması Enkaz Kaldırma ek teminatı ile karşılanır. Ancak enkazın sigorta kapsamına giren bir nedenden dolayı oluşması şarttır.

İnşaat/montaj esnasında işlerin gerçekleştirilmesi ile doğrudan ilgili olan ekipmanın (iskele, kalıp vb.) veya doğrudan ilgili olmayan yapıların (atölye, işçi barakaları, yemekhane vb.) maruz kalacağı hasarları temin eder. Bu ekipmanlar inşaat bedeline yıpranma ve aşınmaları dikkate alınmak sureti ile eklenir.

İnşaat/montaj işleri esnasında bir toplu sözleşme, grev ve karşılığında lokavt olması veya halk hareketleri veya terör sebepli olaylar neticesinde projede oluşan hasarların karşılanması amacı ile bu ek teminat alınabilir.

Bir hasar neticesinde inşaat veya montaj işlerinde kullanılan ihzarat kalemlerinin veya makinelerin hasarının bir an evvel giderilebilmesi ve hasar nedeni ile oluşan gecikmenin minimize edilebilmesi için ortaya çıkan ek masrafların (hızlı nakliye, normal dışı çalışma ücretleri vb.) karşılanabilmesi amacı ile bu ek teminat alınabilir.

Bizi Arayın Daha fazla bilgi için bize ulaşabilirsiniz. Size her zaman yardımcı olmaktan büyük bir mutluluk mutluluk duyarız.

Bize her zaman ulaşabilirsiniz.

Şimdi Arayın (0216) 390 48 81
İletişime Geçin

0

Anlaşmalı Sigorta Acenteliği

0

Çalışma Arkadaşı

0

Bölgesel Birincilik

0k

İmzalanan Sözleşme

0

Şehir

11550

Mutlu Sigortalı